ARCHIVACE, SKARTACE DAT


skartace, archivace je nedílná činnost všech firem
Společnost REISSWOLF jednička na poli skartace a archivace dat

Skartace, archivace počítačových dat


Archivace a skartace počítačových dat je snad největším problémem většiny firem, které se data ukládají neustále ve své firmě. Nakupování serverů a dalších médií pro zapisování obsáhlých dat je zcela zbytečné, když můžete kontaktovat příslušnou firmu, např. firmu REISSWOLF a domluvit se právě s nimi nad archivací a skartac9 Vašich dat. Zapomeňte tedy na drahé nákupy těch nejrůznějších moderních technologií, ale vyřešte veškeré problémy z kanceláře, kde pracujete.

 

Archivace a skartace počítačových dat pro společnost REISSWOLF zahrnuje maximální péči o Vaše uložená data, která jsou striktně střeženy, a v žádném případě nemůže dojít k jejím zcizením. Nebojte se tedy své mnohdy rozsáhlé dokumenty, návody, ale i smlouvy a faktury například v PDF formátu archivovat právě u společnost REISSWOLF. Jedná se tedy o mezinárodní společnost, pro kterou pracuje několik desítek důsledně proškolených lidí, kteří se například o správu archivačních dat starají, několikrát denně kontrolují, zda nedošlo během dne k nějakému problému a zajišťují kompletní aktualizace na výkonných serverech, které jsou při archivaci dat používány.

 

V dnešní době je opravdu nešťastné používat pro archivaci svých dat například flash disky, které mají nevalnou kapacitu a jejich používání je zdlouhavé. Dále jsou k možnosti použití externí disky, které disponují kapacitou až 1TB (tedy přesněji 1 000GB), na které si můžete libovolně ukládat své dokumenty, prezentace, ale také formuláře a další pracovní věci, které neustále potřebujete a hlavně je potřebujete archivovat a zpětně dohledávat. Externí disky jsou tedy daleko příjemnější pro používání, ale také co se kapacitní stránky týče. Nicméně aby měl každý pracovník opravdu velké firmy svůj externí disk by se nevyplatilo a hlavně efektivita práce by šla poměrně hodně dolů.

 

Skartace počítačových penvných disků a CD nosičů je velmi důležitá. Skartace hardisků je dost často opomíjená, protože si lidé myslí, že když něco z disků smažou tak je to odstraněno. Pravda ale je, že jedině skartace - zlikvidování disků zabezpečí data jejím odstraněním

 

Navíc synchronizace několika desítek externích disků by byla opravdu problémová a nikdo nedokáže říci, k čemu by vedla. Ale takové firemní servery, ke kterým má přístup i běžný uživatel, tedy pokud má od administrátora povolení je daleko lepší možnost jak ukládat svá data. Na server má každý zaregistrovaný uživatel přístup a to vše z pohodlí se kanceláře, ve které pracuje. Nemusí tedy kvůli každé smlouvě běhat z kanceláře do kanceláře, radit se spolupracovníky a vše tedy pohodlně řeší z pohodlí své kanceláře.

 

Pokud Vám například ani tato možnost nevyhovuje, na řadu přichází společnost REISSWOLF, která se zabývá i archivací Vašich dat. Nemusí se jednat pouze o firemní data, ale například o smlouvy, faktury a návody k těm nejrůznějším strojům, které se ve Vaší firmě používají. Základem každé archivace dokumentů je možnost zpětného a efektivního dohledání. Je tedy hloupé ukládat například návody k počítači pod jiným názvem, než by jej běžný uživatel hledal. Například i taková drobnost, jako jsou názvy dokumentů můžou zrychlit Vaše zpětné vyhledávání. Pro někoho se to zdá možná nepochopitelné a nesrozumitelné, ale je to pravda a rychlost při správném pojmenování dokumentů se může například až ztrojnásobovat.

 

Pokud využijete služby archivace Vašich počítačových dat společností REISSWOLF, získáte maximální přehled nad tím, co se kdy na daném místě odehrálo, jaký přesun dat a jaké konkrétní data byla jak vymazána, tak uploadována nebo editována. Vše je pod přísným dohledem a vymazání nebo například editování některých dat je naprosto nepřístupné. Stejně tak nepřístupné je i publikování firemních detailů a vnitřních záležitostí navenek, kde by nejrůznější postupy a čísla mohly neskutečně ohrozit chod celé firmy, která si nechala data archivovat. Archivaci i skartaci zajišťují pověřené osoby, které jsou dokonale proškolené a prakticky ihned umí řešit ty nejrůznější problémy, které mohou při zálohování dat na servery nastat. Skartace je bezpečnostní aktivitou na kterou nezapomínejte.

Úvod do archivace dat
Archivace dat je v dnešní době velice obsáhlé téma a často řešený problém. Obor archivace dat se dá rozdělit na data ve Vašem počítači, účetní data spo lečnosti, dále papírová data  - smlouvy, faktury, apod. Více informací se dozvíte na firemních stránkách společnosti REISSWOLF, klikněte na archivace dat

Archivace, skartace
Archivace dat je tedy obsáhlá činnost, kterou řeší větší firmy – svá data musí pohromadě uschovávat, ale také uschovávat bezpečně.


Všechny tyto problémy, tedy jak archivace počítačových dat, dat účetních, papírových a dokonce i smlouvy se dají vyřešit velice elegantně. Dočtete se o tom v dalším textu. Nezapomínejte také na termín skartace, který souvisí se znehodnocením dat.

 

Všechny tyto problémy, tedy jak archivace počítačových dat, dat účetních, papírových a dokonce i smlouvy se dají vyřešit velice elegantně.

Archivace dat, skartace dat, archivace počítačových dat

Pokud využijete služby archivace, skartace Vašich počítačových dat společností REISSWOLF, získáte maximální přehled nad tím, co se s Vašimi daty stalo. Vše je pod přísným dohledem a vymazání nebo například editování některých dat je naprosto nepřístupné. Stejně tak nepřístupné je i publikování firemních detailů a vnitřních záležitostí navenek, kde by nejrůznější postupy a čísla mohly neskutečně ohrozit chod celé firmy, která si nechala data archivovat. Archivaci zajišťují pověřené osoby, které jsou dokonale proškolené a prakticky ihned umí řešit ty nejrůznější problémy, které mohou při zálohování dat na servery nastat.